O NAS

Fundacja jest miejscem, które stworzyliśmy dla wszystkich tych,
którzy tak jak my chcą myśleć o teatrze „inaczej”.

Wielowymiarowa animacja życia teatralnego

Fundacja powstała w 2009 roku.

Od kilku lat skupiamy się na mapowaniu i sieciowaniu niezależnych inicjatyw teatralnych.

Wykorzystujemy w tym celu redagowany przez nas ogólnopolski portal teatralny.pl oraz czasopismo poświęcone wyłącznie teatrom niezależnym – „nietak!t”.

Fundacja organizuje też m.in. Szkołę Krytyki Teatralnej, która ma za zadanie kształcić i uwrażliwiać teoretyków teatru na społeczną funkcję, jaką spełniają teatry niezależne.

Kolejnym zadaniem jest Konkurs na Najlepszy Spektakl Teatru Niezależnego The Best Off.

Fundacja jest także operatorem Ogólnopolskiej Offensywy Teatralnej, która ma ambicje stania się dużą i prężnie działającą platformą wzajemnego wsparcia i działań kreatywnych inicjatyw niezależnych.

Współpracujemy też z Wrocławską Offensywą teatralną.

Oprócz wymienionych działań Fundacja realizuje wiele pokrewnych, poświęconych teatrowi projektów, jak: organizacja festiwali (Festiwal Teatru Nie-Złego w Legnicy, Festiwal ZWROT we Wrocławiu)

WYDAJEMY

Powołujemy do życia i redagujemy czasopisma, portale, książki, gazety festiwalowe, młodzieżowe i obywatelskie.

PRODUKUJEMY

Produkujemy i współpordukujemy spektakle i festiwale teatralne, angażując artystów, którzy czują opowieść, jako narzędzie zmiany społecznej .

EDUKUJEMY

Organizujemy warsztaty wydawnicze, teatralne, artystyczne, a także wyjazdowe szkoły dla młodych krytyków teatralnych.

ANIMUJEMY

Rozbudzamy życie teatralnego offu przez konkursy i inicjatywy sieciujące twórców na poziomie lokalnym i ogólnokrajowym.

ZARZĄD FUNDACJI

Katarzyna Knychalska

prezeska

Marzena Gabryk

wiceprezeska

Zuzanna Wasilewska

wiceprezeska