Co robimy

Witaj w Fundacji Teatr Nie-Taki!

Zajmujemy się wielowymiarową animacją życia teatralnego w Polsce. Pod naszym szyldem tworzymy projekty wydawnicze, edukacyjne i artystyczne.

Myślimy o teatrze szeroko i nieszablonowo. Jest dla nas nie tylko doświadczeniem artystycznym i estetycznym, ale również narzędziem zmiany społecznej.

Od kilku lat skupiamy się na mapowaniu i sieciowaniu niezależnych inicjatyw teatralnych.

Aktualności

Ukazał się nowy numer kwartalnika teatralnego „nietak!t”. Znajdziecie w nim wywiady z wszystkimi finalistami The Best Off o wyróżnionych spektaklach, reportaż o przemocy w teatrze niezależnym i podsumowanie działalności offu w sieci.

Odwiedź naszą platformę z tekstami i informacjami o offie, wybranymi spektaklami, wiedzą przydatną dla badaczy teatru oraz działem filmów warsztatowych.

Na skróty