Fundacja Teatr Nie-Taki

RABAN

WYDAWNICTWO

Gazeta w całości tworzona i wydawana  przez młodych ludzi pod opieką profesjonalnej redakcji kwartalnika teatralnego „nietak!t”.

ROK REALIZACJI: 2012-2013

WYDAWCA

Fundacja Teatr Nie-Taki

O PROJEKCIE

Legnicki Magazyn Kulturalny RABAN wydawany od grudnia 2012 roku. Powstał jako efekt warsztatów redaktorskich, graficznych i krytyczno-teatralnych przeprowadzonych dla legnickiej młodzieży przez Fundację Teatr Nie-Taki w pierwszej połowie 2012 roku oraz w okresie od października do grudnia 2012 r.

Pismo jest miesięcznikiem. Gazeta w całości tworzona i wydawana jest przez młodych ludzi pod opieką profesjonalnej redakcji kwartalnika teatralnego „nietak!t”.

Ideą magazynu jest dostarczanie aktualnych wiadomości o życiu kulturalnym Legnicy i regionu, opartych na zasadach rzetelnego i opiniotwórczego dziennikarstwa. Treści w Legnickim Magazynie Kulturalnym RABAN są prezentowane w stałych działach tematycznych, takich jak: teatr, muzyka, literatura, sztuka, film, felietony. Artykuły mają formę recenzji prasowych, wywiadów, reportaży, relacji. Publikowana jest również twórczość literacka (opowiadania) młodych redaktorów. RABAN opisuje i komentuje nie tylko bieżące wydarzenia artystyczne, ale przybliża także sylwetki ciekawych twórców, animatorów kultury, początkujących zespołów; dostarcza także niedostępnych w innych mediach informacji o nowych inicjatywach i projektach podejmowanych przez młodych ludzi.

Pismo wypełnia lukę na lokalnym rynku wydawniczym – jest jedynym miesięcznikiem poświęcony tylko kulturze. Zostało pozytywnie przyjęte zarówno przez czytelników, jak i konkurencyjne media, które nie zawsze są w stanie zaspokoić zapotrzebowanie swoich czytelników na profesjonalne artykuły poświęcone bieżącym wydarzeniom artystycznym.

Wciąż poszerzający się krąg odbiorców i autorów pragnących dołączyć do redakcji, dowodzi o społecznej potrzebie takiej inicjatywy.

NUMERY „RABANU” na issuu

RABAN na facebooku

MULTIMEDIA

OSTATNI NUMER