Fundacja Teatr Nie-Taki

OBYWATELSKIE KARŁOWICE

PROJEKT OBYWATELSKI

Sieć miejsc animujących życie kulturalne Karłowic.

ROK REALIZACJI: 2016

ORGANIZATOR

Fundacja Teatr Nie-Taki

DARCZYŃCY

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

O PROJEKCIE

Projekt Fundacji Teatr Nie-Taki skierowany do mieszkańców wrocławskiego osiedla Karłowice. Jego celem jest zaangażowanie obywateli w działania na rzecz lokalnej wspólnoty oraz rozwijanie ich kompetencji partycypacyjnych.

W ramach projektu wydamy 3 numery lokalnej gazety pod nazwą „Kurier Karłowicki”, którą będą współtworzyć mieszkańcy osiedla. Przeprowadzimy też cykl 7 warsztatowych spotkań obywatelskich, które zaktywizują mieszkańców do kształtowania swojego otoczenia i dadzą im narzędzia i wiedzę w zakresie działań obywatelskich. Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

„Kurier Karłowicki”

W ramach projektu wydane zostały 3 numery „Kuriera Karłowickiego”: w czerwcu, we wrześniu i w grudniu.

Prowadzenie gazety oparte było na modelu dziennikarstwa obywatelskiego. Redakcję stworzyły osoby w różnym wieku mieszkające na Karłowicach. Artykuły tworzyli lokalni aktywiści, osoby związane z organizacjami pozarządowymi, radni osiedlowi, artyści, animatorzy kultury, dziennikarze i wykładowcy akademiccy mieszkający na osiedlu, a także wszystkie inne osoby, które znalazły w sobie pasję i chęć do zabierania głosu w ważnych dla wspólnoty sprawach. Mieszkańcy współtworzący redakcję byli autorami artykułów, przeprowadzili wywiady i sondy, robili zdjęcia do numeru. Dzięki współtworzeniu gazety mogli poznać cały proces wydawniczy – od planowania tematów, przez redakcję tekstów i ustalanie ich układu, aż po skład gazety, przygotowanie do druku i wreszcie dystrybucję i promocję.

WARSZTATOWE SPOTKANIA OBYWATELSKIE

Przeprowadziliśmy cykl 7 warsztatowych spotkań obywatelskich, które zaktywizowały mieszkańców do kształtowania swojego otoczenia i dały im narzędzia i wiedzę w zakresie działań obywatelskich.

 „Czwarta władza” (maj 2015)
prowadzenie: Marzena Gabryk
Warsztat poświęcony tworzeniu założeń ideowych, redakcji i zawartości numerów „Kuriera Karłowickiego”.

 „Łącz i rządź” (czerwiec 2015)
prowadzenie: Tadeusz Mincer
Warsztat poświęcony funkcjonowaniu rady osiedla oraz tworzeniu organizacji pozarządowej.

 „Nasza kasa” (październik 2015)
prowadzenie: Katarzyna Kajdanek
Warsztat poświęcony praktycznym aspektom związanym z Wrocławskim Budżetem Obywatelskim i opracowaniu koncepcji współpracy mieszkańców przy promowaniu wspólnego projektu do WBO w 2016 roku.

 „Nie na miejscu” (listopad 2015)
prowadzenie: Krzysztof Ziental
Warsztat poświęcony przestrzeni miejskiej, ze szczególnym naciskiem na miejsca zapomniane i zaniedbane i ich wpływ na procesy społeczne.

„Tajemnice Carlowitz” (listopad 2015)
prowadzenie: Anna Daniel
Warsztat poświęcony tworzeniu scenariusza gry miejskiej o Karłowicach.

 „K jak Karłowice. K jak Kultura” (grudzień 2015)
prowadzenie: Roland Zarzycki
Warsztat poświęcony opracowywaniu koncepcji cyklicznej imprezy kulturalnej dla mieszkańców osiedla, łamiącą dotychczasowe przyzwyczajenia i schematy.

„W sieci” (grudzień 2015)
prowadzenie: Bartek Lis
Spotkanie integracyjne poświęcony sieciowaniu i tworzeniu partnerstwa osiedlowego. 

MULTIMEDIA

GALERIA ZDJĘĆ