Fundacja Teatr Nie-Taki

FESTIWAL TEATRU NIE-ZŁEGO W LEGNICY

FESTIWAL

Przedstawienie teatralne poświęcone problemowi depresji i chorób psychicznych stworzone we współpracy  z Teatrem Zakład Krawiecki.

ROK REALIZACJI: 2011-2013

PRODUKCJA

Fundacja Teatr Nie-Taki

REALIZACJA

Teatr Zakład Krawiecki

DARCZYŃCY

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

O PROJEKCIE

I EDYCJA FESTIWALU TEATRU NIE-ZŁEGO

We wrześniu 2011 roku Fundacja we współpracy z Teatrem im. H. Modrzejewskiej w Legnicy zorganizowała pierwszą edycję Festiwalu Teatru Nie-Złego. Podczas realizacji przedsięwzięcia Fundacja odpowiedzialna była za kwestie programowe – stworzenie idei, koncepcji oraz szczegółowego planu Festiwalu oraz wspólną z Teatrem realizację zadania.


Głównym założeniem Festiwalu było zorganizowania święta teatru w monoteatralnej Legnicy. Jego celem była prezentacja przedstawień oryginalnych pod względem formy oraz prezentujących wysoki poziom artystyczny. Festiwal był międzyludzkim i artystycznym spotkaniem, pomijającym mody, nagrody i aktualne festiwalowe przyzwyczajenia, zamiast nich skupiając się na różnorodnych potrzebach odbiorcy.

Podczas Festiwalu pokazano 7 przedstawień:

 • „Orkiestrę” Krzysztofa Kopki w reżyserii Jacka Głomba, przedstawienie premierowe Teatru Modrzejewskiej z Legnicy grane w Lubinie (Stara Cechownia „ZG” Lubin). Przed przedstawieniem odbyło się oficjalne otwarcie Festiwalu z udziałem orkiestry górniczej
 • „Cholonka” Teatru Korez z Katowic
 • „Ziemię Ulro.Zakazane obrzędy” w reż. Lecha Raczaka, spektakl plenerowy poznańskiej grupy Asocjacja 2006 w Byłej Fabryce Fortepianów i Pianin (udział widzów był bezpłatny)
 • familijny spektakl lalkowy Teatru Lele z Wilna
 • „Nie mówię tu o miłości” Teatru Cinema z Michałowic
 • „Bal w operze” Teatru Witkacego z Zakopanego
 • „Caffe Latte” Teatru Dada von Bzdulow z Gdańska z zespołem SzaZa z Warszawy.

Oferta festiwalowa uzupełniona była wydarzaniami towarzyszącymi tj. warsztaty (kabaretowe, taneczne, ruchowe dla seniorów, i dla dzieci pn. „Zrób swój własny teatr”). Udział we wszystkich warsztatach był bezpłatny. Co wieczór w Klubie Festiwalowym (Caffe Modjeska) odbywał się koncert młodego zespołu z Legnicy lub z Wrocławia. Na zakończenie Festiwalu odbył się bezpłatny koncert Kapeli ze Wsi Warszawa na Dużej Scenie Teatru Modrzejewskiej.

Festiwalowi towarzyszyła jednodniówka teatralna „niezły numer”. Siedmioosobowa redakcja wydała 4 numery w nakładzie 150 egzemplarzy, razem zamieszczając w wydawnictwie ponad 80 artykułów. Gazeta rozdawana była bezpłatnie przed każdym spektaklem.

Podczas Festiwalu Teatru Nie-Złego większość z prezentowanych przedstawień zgromadziła ponad komplet widzów. Dzięki ofercie warsztatowej Festiwal uaktywnił grupy wiekowe zazwyczaj wykluczone z udziału w kulturze teatralnej (dzieci i seniorów), gazeta festiwalowa stała się platformą doskonalenia dziennikarskich umiejętności dla młodych krytyków teatralnych, a liczni przybyli na Festiwal goście i dziennikarze przyczynili się od rozpowszechnienia idei Festiwalu w regionie i całym kraju (w Festiwaluudział brali także goście zagraniczni).

II EDYCJA FESTIWALU TEATRU NIE-ZŁEGO

W 2012 roku odbyła się druga edycja Festiwalu Teatru Nie-Złego. Powodzenie pierwszej edycji utwierdziło jego organizatorów w przekonaniu, że takie wydarzenie jest potrzebne i spotyka się z aprobatą zarówno widzów, jak i osób z branży teatralnej.

Druga edycja festiwalu miała zmienioną formułę – zamiast czterodniowej imprezy zorganizowane zostały cztery weekendowe spotkania, z których każde poświęcone było jednej grupie teatralnej (Teatr Wierszalin, Teatr Na Woli im. T. Łomnickiego, Teatr ZAR, Teatr Provisorium). Taka formuła pozwoliła na zaprezentowanie czterech teatrów w szerszej odsłonie. Każdy z zaproszonych gości pokazywał dwa lub trzy przedstawienia, a jego przyjazd połączony był z rozmowami z widownią. Dzięki temu widownia miała niepowtarzalną szansę na dokładne zapoznanie się z danym teatrem, a festiwal spełniał funkcję nie tylko artystyczną, ale i edukacyjną. Zadanie było realizowane od kwietnia do listopada 2012 roku.

Podczas drugiej edycji festiwalu pokazano łącznie 9 spektakli i odbyły się 4 rozmowy z reżyserami:
21-22 kwietnia 2012 – weekend z Teatrem Na Woli z Warszawy

 • „Nasza klasa” Tadeusza Słobodzianka w reż. Ondreja Spišáka na Scenie Gadzickiego Teatru Modrzejewskiej
 • „Koziołek Matołek” w reż. Ondreja Spišáka na Scenie Gadzickiego Teatru Modrzejewskiej
 • Rozmowa z Ondrejem Spišákiem i Tadeuszem Słobodziankiem w klubie festiwalowym Caffe Modjeska

23 czerwca 2012 – weekend z Teatrem Wierszalin z Supraśla

 • „Wierszalin. Reportaż o końcu świata” w reż. Piotra Tomaszuka na Scenie Gadzickiego Teatru
 • Modrzejewskiej
 • „Bóg Niżyński” w reż. Piotra Tomaszuka na Scenie na Nowym Świecie Teatru Modrzejewskiej
 • Rozmowa z Piotrem Tomaszukiem w klubie festiwalowym Caffe Modjeska

15-16 września 2012 – weekend z Teatrem ZAR z Wrocławia
dwukrotna prezentacja tryptyku „Ewangelie dzieciństwa”:

 • „Uwertura. Fragmenty o przeczuciach nieśmiertelności ze wspomnień wczesnego dzieciństwa” na Scenie na Kartuskiej Teatru Modrzejewskiej
 • „Cesarskie cięcie. Próby o samobójstwie” na Scenie na Nowym Świecie Teatru Modrzejewskiej
 • „Anhelli. Wołanie” ” na Scenie na Nowym na Kartuskiej Teatru Modrzejewskiej
 • Rozmowa z Jarosławem Fretem na Scenie na Kartuskiej Teatru Modrzejewskiej

24-25 listopada 2012 – weekend z Teatrem Provisorium i Kompanią Teatr z Lublina

 • „Ferdydurke” wg Witolda Gombrowicza w reż. Janusza Opryńskiego i Witolda Mazurkiewicza
 • „Do piachu” Tadeusza Różewicza w reż. Janusza Opryńskiego i Witolda Mazurkiewicza
 • rozmowa z Januszem Opryńskim i Witoldem Mazurkiewiczem w klubie festiwalowym Caffe Modjeska

Ponadto w trakcie festiwalu odbyły się 2 bezpłatne koncerty wrocławskich młodych zespołów w klubie festiwalowym Caffe Modjeska oraz duży koncert Gaby Kulki na zakończenie festiwalu w Klubie Spiżarnia.


ANEKS DO 2. FESTIWALU TEATRU NIE-ZŁEGO

Aneks do Festiwalu Teatru Nie-Złego odbył się w dniach 16-17 lutego 2013 r. i był odpowiedzią na ogromne zainteresowanie, jakim cieszył się festiwal w 2012 roku oraz niespodzianką dla jego wiernych widzów.

Zaprosiliśmy zespoły, które od dawna chcieliśmy gościć w Legnicy, ale w dwóch poprzednich edycjach nie było to możliwe z przyczyn organizacyjnych.

W trakcie weekendu pokazaliśmy dwa przedstawienia:

 • „Trzej muszkieterowie” Teatru Alfa z Pilzna na Scenie Gadzickiego Teatru Modrzejewskiej
 • „Kubuś i jego pan” Teatru Lalek „Pleciuga” ze Szczecina na Scenie Gadzickiego Teatru Modrzejewskiej

MULTIMEDIA

WIDEO

GALERIA ZDJĘĆ

PLAKAT