Fundacja Teatr Nie-Taki

KURIER KARŁOWICKI

WYDAWNICTWO

Obywatelska gazeta tworzona przez mieszkańców wrocławskiego osiedla Karłowice-Różanka.

ROK REALIZACJI: 2014-2020

WYDAWCA

Fundacja Teatr Nie-Taki

O PROJEKCIE

„Kurier Karłowicki” to obywatelska gazeta tworzona przez mieszkańców wrocławskiego osiedla Karłowice-Różanka.
 
Naszą misją jest integrowanie społeczność Karłowic wokół wspólnych tematów i spraw, ułatwianie mieszkańcom poznania się, wymiany pomysłów i budowanie poparcie dla oddolnych inicjatyw.
Gazeta jest neutralna politycznie, a jej celem jest zachęcanie do otwartej dyskusji, inspirowanie do działania i podpowiadanie, jak się do tego zabrać, żeby uzyskać pożądany efekt.
 
Gazeta jest oparta na modelu dziennikarstwa obywatelskiego. Do pracy w redakcji i publikowania artykułów zapraszamy przedstawicieli różnych pokoleń i grup społecznych.
 
Gazeta jest dystrybuowana bezpłatnie na terenie Karłowic i Różanki.
 
Równolegle do wersji papierowej prowadzona jest strona internetowa, zawierająca dodatkowe materiały i informacje.
 
Od 2020 roku wydawanie Kuriera Karłowickiego kontynuuje Fundacja EMMA.

MULTIMEDIA

GALERIA ZDJĘĆ

OSTATNI NUMER