Fundacja Teatr Nie-Taki

Przejścia nie ma

scenariusz i koncepcja: Katarzyna Knychalska
reżyseria: Katarzyna Knychalska, Tomasz Rodowicz, Marcin Kęszycki
scenografia: Szymon Antoniak
video: Karol Budrewicz
występują: Marcin Kęszycki, Tomasz Rodowicz
Premiera: 26 października 2023

To jest spektakl o osobach doświadczających uchodźstwa, a powstaje z niezgody na obowiązującą anty-uchodźczą narrację i praktyki łamania praw człowieka. Ale też z nadziei, że wysłuchanie prawdziwych opowieści i zrozumienie tragedii, jakich doświadczają uchodźcy w każdym czasie i przy każdym murze świata, może obudzić tak potrzebną dziś empatię.

Spektakl powstał  w ramach Programu OFF Polska organizowanego przez Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego w Warszawie.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Program OFF Polska ma na celu umożliwienie produkcji i eksploatacji spektakli teatru niezależnego i offowego. Ideą Programu jest wspieranie twórców teatru niezależnego i offowego poprzez umożliwienie poszukiwań twórczych i realizację autorskich projektów artystycznych, a także wspieranie profesjonalizacji teatrów niezależnych i offowych w obszarze produkcji, dokumentacji i promocji spektakli oraz otwieranie ich na wyzwania związane z dotarciem do widza i poszerzania grona odbiorców sztuki teatru.

PRODUKCJA

DARCZYŃCY

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

PARTNERZY